top of page

 "יקב שפתוח בשבת, יין לא שגרתי, אפילו פאנקי,
ובירה שלא פוגשים כל יום"

אסנת גואטה / וואלה 

יינות יקב 8

איזורי היין המפורסמים ביותר בעולם

מתוך ״על היין״

פקקים שונים לסגירת יין

פקק בורג או פקק שעם?

מתוך ״על היין״

bottom of page